Wizyt: 065304
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkola nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

                                                                                             

Administrator – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  ul. Wróblewskiego 32 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: f_storozak@wp.pl. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

[drukuj]

Autor: Administrator @ 11/09/2018 09:27
Opublikował: @ 00/00/0000 00:00
Ostatnia zmiana: @ 00/00/0000 00:00
Tekst wyświetlony: 0 razy.