Wizyt: 065301
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkola nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 1

Prowadzone rejestry, ewidencje oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone rejestry, ewidencje oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- ewidencja środków trwałych

- księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych

- księga druków ścisłego zarachowania

- ewidencja finansowo - księgowa

- ewidencja czasu pracy

- ewidencja wyjść prywatnych i służbowych

- ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS

- ewidencja kontrahentów

- ewidencja materiałowa i magazynowa

- ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie 

ochronne

- rejestr wypadków pracowników

- rejestr wypadków wychowanków

- ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno - epidemiologicznych

- dziennik zajęć

- ewidencja dzieci

- ewidencja danych o pracownikach

- ewidencja uchwał Rady Pedagogicznej

- kronika

- ewidencja dokumentacji archiwalnej


Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji i rejestrów:

-dyrektor placówki

-główna księgowa

-kierownik gospodarczy

-nauczyciele

 

Dane zawarte w ewidencjach księgowych i archiwalnych udostępniane są za zgodą dyrektora przedszkola:

- osobom zainteresowanym na ich pisemny wniosek,

- osobom obcym upoważnionym do kontroli wyłącznie po okazaniu odpowiedniego

  dokumentu,

- w odpowiedzi na pisma skierowane bezpośrednio do organów sprawujących nadzór nad

  przedszkolem.

[drukuj]

Autor: Administrator @ 27/11/2010 16:39
Opublikował: @ 00/00/0000 00:00
Ostatnia zmiana: @ 00/00/0000 00:00
Tekst wyświetlony: 2 razy.